Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Hervis klub Najít prodejnu
Menu      
mega-count-button-down
Impresum

Zápis v OR

Společnost je zapsána dne 11. září 1997 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 54377.

IČ :    256 07 626

DIČ:  CZ 25607626

Bankovní údaje

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 4547492/0800 

Fakturační adresa

Firma: HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Adresa: Nákupní 389/2

Praha 10, 102 00

Kontaktní údaje

Telefon: 222 003 311

Fax: 271 750 877

E-mail: office@hervis.cz

Http: www.hervis.cz

Management

Jednatel:  Roland Biladt, Gerhard Bradler

Obchodní ředitel pro ČR: Ing. Karel Bárek

Partner

www.netconomy.net

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ uživatelům webových stránek www.hervis.cz

Hervis Sport a móda, s.r.o., IČ: 25607626, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 389/2, PSČ 102 00 (dále jen Hervis) vytvořil stránky www.hervis.cz (dále jen "webové stránky" nebo "stránky Hervis") za účelem informování především zákazníků o komerční nabídce Hervis a dále o sportovních a jiných akcích, které organizuje nebo na nichž se podílí Hervis. Každý budoucí uživatel webových stránek je používá výlučně na vlastní riziko a jejich užíváním výslovně souhlasí s níže uvedenými pravidly regulujícími provozování, přístup a užívání stránek Hervis. 

Všechny zveřejněné informace na stránkách Hervis, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a nejsou takto označeny, jsou předmětem duševního vlastnictví Hervis, který si vyhrazuje právo vykonávat k webovým stránkám autorská práva, zejména právo webové stránky zveřejňovat, šířit a upravovat, vše při respektování autorských práv autorů na uvádění jejich autorství, jestliže autoři písemně Hervis nesdělí, že na uvádění svého autorství výlučně netrvají

Hervis podnikl všechna opatření, aby všechny informace zveřejněné na webových stránkách byly ke dni zveřejnění správné a úplné. Přesto však může dojít k neúmyslným a náhodným chybám, za které se Hervis předem omlouvá. Hervis neručí a nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace na stránkách Hervis, jakými jsou například přímé nebo nepřímé odkazy na webových stránkách, nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za zveřejňované údaje s přihlédnutím k jejich korektnosti, úplnosti a obsahové integrity, a dále Hervis nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli stránek Hervis pro případ, že by se projevila některá informace nebo údaj jako nesprávný, nepravdivý, neúplný, neaktuální nebo jakkoliv závadný. Údaje jsou uveřejňovány na webových stránkách jako aktuální výlučně k datu jejich prvního   uveřejnění   nebo případně jejich aktualizace.

Hervis neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu případné reklamy prezentované na stránkách Hervis a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy.

Hervis si také vyhrazuje podle svého výlučného uvážení právo provádět změny, doplnění uvedených informací bez jakéhokoliv předešlého oznámení. Hervis neručí za nesprávné nebo chybějící informace na stránkách Hervis, a proto leží na uživateli samotném všechna rozhodnutí, která jsou založena na informacích uvedených na stránkách Hervis. Hervis se zříká jakéhokoliv ručení za bezprostřední, konkrétní škody nebo následné škody, nebo ostatní škody podobného typu, které vznikly na základě přímého či nepřímého použití informací uvedených na webových stránkách. Hervis si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakékoliv podobě změnit, doplnit nebo odstranit kteroukoliv část webových stránek.

Pokud není uvedeno jinak, oprávnění používat všechny dokumenty vystavené na stránkách a materiálů s nimi souvisejících (obrázky, ilustrace, texty, animace atd.) náleží výhradně   Hervis s odkazem na autorská práva. Každé šíření bez souhlasu Hervis je nepřípustné a znamená neoprávněný zásah do výkonu autorských práv Hervis. Toto platí zejména pro rozmnožování, filmování, ukládání a pro zpracování v elektronické podobě (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I atd.). Použití značek (např. Firemní značka, loga) nehledě na existenci symbolů ® nebo ™ je výslovně zakázáno, je předmětem právní ochrany a případné zásahy by mohly mít povahu trestných činů. Všechna předcházející pravidla platí také pro software, který je získán přímo nebo nepřímo z webových stránek Hervis.

Pokud budou webové stránky Hervis odkazovat na software třetí strany, platí pravidla tohoto nabízejícího a je třeba dbát na jeho práva. Každý uživatel webových stránek Hervis, který dává k dispozici informace Hervis, souhlasí s tím, že Hervis má příslušná práva na tyto informace a že Hervis je může jakýmkoliv způsobem využít. Informace, které uživatel předá k dispozici dále nepodléhají utajení.

Hervis nezaručuje uživatelům možnost připojení se k webovým stránkám a z tohoto důvodu není v žádném případě odpovědný za škody způsobilé z případné nemožnosti   se připojit ke stránkám Hervis.

Registrací v Hervis Sportovních novinách a účastí v soutěžích budou přenesena data, která jsou uložena na serveru SPAR v Rakousku. Poštovní nebo e-mailové zásilky zaregistrovaných návštěvníků jsou přijímány Hervisem. Data nebudou předána třetí osobě. Internetový servis SPAR v Rakousku je zajištěn systémem Firewall. Nashromážděné uživatelské údaje jsou chráněné před cizími přístupy. Hervis si vyhrazuje právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí osobních údajů, ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novelizací.

Hervis zakazuje třetím osobám upravovat, zpracovávat nebo zasahovat (včetně jakýchkoli technických zásahů) do obsahu webových stránek.

Eventuální porušení shora uvedených zásah a/nebo neoprávněný zásad do duševního vlastnictví Hervis opravňuje Hervis podle svého výlučného uvážení k podniknutí adekvátních právních kroků k ochraně svých práv a zájmů při současném respektování aktuálně platného legislativního rámce České republiky.

Cookies

 Za účelem zlepšení kvality a kvůli uživatelsky přívětivější formě naší nabídky používáme „Webtrekk“ firmy Webtrekk GmbH. „Webtrekk“ je statistický program, který anonymizovaně zaznamenává používání našich webových stránek. Webová analytická služba firmy Webtrekk GmbH byla prověřena z hlediska bezpečnosti dat a má certifikaci TÜV.

Používání „Webtrekku“ nám umožňuje analýzu uživatelského chování. Takto můžeme zlepšit naše služby a individuálně je přizpůsobit přáním zákazníků.

Co jsou cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho prohlížeče při první návštěvě našich webových stránek a které jsou v něm uloženy. S použitím stejného zařízení / stejného prohlížeče, cookies, respektive informace v nich obsažené jsou zaslány zpět na konkrétní webové stránky (první strana cookie) nebo jiné webové stránce, do níž náleží (třetí strana cookie). Tím je potvrzeno, že web byl otevřen s příslušným prohlížečem a jeho stav se změní, například zobrazením určitého obsahu. Cookies slouží k vytváření individuálních nabídek, ukládají například Vaše preference, webové stránky a jiné. Nastavení a používání cookies na webové stránce: Požadované cookies, které jsou naprosto nezbytné pro funkci našich webových stránek, jsou používány výhradně společností Hervis a jsou ukládány pouze do vašeho počítače, během aktuální relace prohlížeče. Cookies lze deaktivovat pomocí nastavení prohlížeče. Při deaktivaci cookies je možné, že nebudete využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Používání cookies společností Hervis vyžadují schválení na této webové stránce. Ačkoliv cookies nejsou nezbytně nutné pro používání webové stránky, mají zásadní funkci v jejím využívání. Vlastnosti internetové stránky, které slouží k pohodlnému prohlížení webových stránek, nemohou být bez cookies plně využity. Vaše nastavení nelze ukládat a musí být znovu zkontrolováno na každé straně. Zároveň také není možné Vám přizpůsobovat nabídku zboží a služeb dle Vašich individuálních preferencí.

 

Většina z používaných cookies jsou takzvané „session cookies“, které se výhradně dočasně ukládají po dobu Vašeho používání některé z našich internetových stránek. Na druhé straně používáme i „permanentní cookies“, abychom zaznamenali informace o návštěvnících, kteří naše internetové stránky navštěvují opakovaně. Obsah permanentních cookies se omezuje na identifikační číslo. Jméno, úplná IP adresa atd. se neukládají.  My a náš poskytovatel statistických služeb, firma Webtrekk GmbH, ukládáme Vaši IP adresu pouze ve zkráceném (anonymizovaném) tvaru a používáme ji k identifikaci session. 

Zkrácená IP adresa je potom okamžitě smazána, takže pořízená data jsou anonymní, a ani přes ISP již není možné přiřazení k identitě uživatele.

Používání cookies můžete velmi jednoduše zabránit tím, že je v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivujete.

K vyloučení webového controllingu Webtrekk se nastavuje cookie s názvem Webtrekk OptOut. Toto platí, dokud tento cookie nesmažete.

Jestliže chcete ukládání vašich anonymizovaně pořizovaných návštěvnických dat použitím programu Webtrekk odmítnout, aby se již v budoucnosti nepořizovala, klikněte prosím ke zkompletování rozporu na následující odkaz.

Webtrekk Opt-Out-Cookie 

http://www.webtrekk.com/de/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html

 

14 dní na vrácení peněz
14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží
Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů
100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu
Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru