Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Ochrana osobních údajů

Online shop 

Souhlasíte, že v případě uzavření smlouvy osobní data, jež jsme získali a jež jste nám poskytli, a jež máme uloženy v našem systému, budou zpracována a použita v průběhu zpracování smlouvy (zpracování objednávky a vyúčtování). Za osobní údaje jsou považovány všechny informace, na jejichž základě lze osobu přímo anebo nepřímo identifikovat, např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, atd.

Společnost Hervis bude při ukládání a zpracování Vašich osobních údajů přísně dodržovat zákon, popř. – bude-li to nutné – zákon o ochraně osobních údajů. Společnost Hervis bude při zohlednění stavu technických možností a ekonomické únosnosti uplatňovat všechna opatření, aby zaručil bezpečnost osobních údajů. Společnost Hervis bude zejména při poskytování těchto služeb využívat služby pouze takových pracovníků a externích dodavatelů, kteří se zavázali vůči společnosti Hervis k dodržování zásad důvěrného nakládání s osobními údaji.

Rádi Vám poskytneme informaci o Vašich osobních údajích, jež máte u nás uloženy. Kdykoliv nás můžete požádat o opravu, vymazání a zablokování svých osobních údajů, které máte u nás uloženy, s účinností do budoucna a zrušit svůj souhlas s používáním Vašich dat.

Vaše potřebné osobní údaje poskytneme pověřené firmě (PayUnity, www.payunity.com), aby s nimi pracovala pro účely a po dobu trvání kontroly a v zájmu zabránění výpadků plateb. Společnost Hervis nemá přístup k údajům o Vaší kreditní kartě. Platbu zajišťuje PayUnity, která se zavazuje zakódovat údaje o Vaší kreditní kartě za použití SSL.

Na účely a po dobu komisionování, odesílání zboží a na vybavení vráceného zboží poskytneme Vaše osobní údaje, potřebné k tomuto účelu, pouze firmě, pověřené společností Hervis.

Hervis SportsClub

Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje, které sdělí prostřednictvím Hervis SportsClubu, budou pořízeny, zpracovány, uloženy a využity pouze k interním účelům průzkumu trhu a marketingu. Tento souhlas lze kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat emailem na adresu office@hervis.cz. Osobní údaje zjištěné v rámci těchto webových stránek jsou ukládány na serveru společnosti SPAR Österreich, mateřské firmy společnosti Hervis Sport a móda, s.r.o.

S těmito údaji je nakládáno důvěrně v souladu s českými předpisy na ochranu osobních údajů a společnost Hervis Sport a móda, s.r.o. je využívá k péči o zákazníky a marketingovým aktivitám (vyúčtování ročních bonusů, zpracování poptávek zákazníků, reklamní zásilky poštou, emailem nebo SMS). Předávání třetím osobám je možné výlučně za účelem realizace klubových služeb. Internetová služba společnosti SPAR Österreich je zabezpečena firewallovými systémy. Nashromážděné uživatelské údaje jsou chráněny před přístupem třetích osob.

Společnost Hervis Sport a móda, s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit ze služeb Hervis SportsClubu osoby, pokud k tomu existují závažné důvody a vyloučení je věcně odůvodněné.

 

14 dní na vrácení peněz 14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů 100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru