Přejít na obsah Přejít k navigaci pomocí menu
Hervis klub Najít prodejnu
Menu      
mega-count-button-down
Ochrana osobních údajů

Prohlášení HERVIS o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká následujících internetových stránek:

https://www.hervis.cz

https://jobs.hervis.com/

 

A následujících účtů na sociálních sítích:

https://www.facebook.com/hervissports.cz/

https://www.facebook.com/hervissportsclub/

https://www.instagram.com/hervis.cz/

https://www.youtube.com/user/HervisCZ

 

Provozovatelem uvedených internetových stránek je HERVIS Sport a móda, s.r.o., se sídlem v Nákupní 389/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme jako správce dle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), jaké údaje od Vás při návštěvě našich internetových stránek zjišťujeme a k jakému účelu je zpracováváme.

1.       ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Proto Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě ustanovení příslušných právních předpisů (GDPR, zákona o ochraně osobních údajů, atd.). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci našich internetových stránek.

Osobní údaje zpracováváme jen v případě, že jste nám je sdělili dobrovolně, a zpracováváme je také výhradně k účelu, k němuž byly shromážděny.

Vámi sdělené osobní údaje se budou zpracovávat v rámci koncernu SPAR, jehož jsme součástí, na  serveru firmy SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme pojmy „pseudonymizace“ nebo „pseudonymizovaný“ nebo jiný podobný obrat, pak to znamená, že určité osobní údaje se zpracovávají tak, aby se tyto osobní údaje nedaly bez dodatečných informací přiřadit ke konkrétní osobě. Zaručujeme Vám, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a jejich přímé propojení s osobními údaji není možné.

2.       NÁVŠTĚVA NAŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Abyste mohli navštívit jakoukoli z našich internetových stránek, nemusíte uvádět žádné informace týkající se Vaší osoby. Při každém přístupu na naši internetovou stránku však příslušný internetový prohlížeč předává data o využití stránky a ukládá je do souborů s protokoly (server logfiles), například datum a čas, jméno vyvolané (produktové) stránky a Vaši zkrácenou IP adresu. Tato data se vyhodnocují výhradně k zajištění hladkého provozu stránky a ke zlepšení naší nabídky, a poté se odstraňují. Nedovolují nám Vaši identifikaci.

3.       PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím stranám. K předání dochází pouze v případě, že to je nezbytné k plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo když k nám tomu dáte výslovný a dobrovolný souhlas. V několika výjimečných případech se musíme odvolat na náš oprávněný zájem. Přesnější informace o zpracování v jednotlivých případech získáte v bodech 4 až 8 níže.

 

4.       Internetová stránka Hervis (www.hervis.cz)

Účelem zpracování osobních údajů je uskutečnění obchodu po internetu. Poskytnuté údaje jsou základním předpokladem k tomu, abyste u nás mohli nakoupit požadované produkty, a my Vám je mohli dodat.

Právním titulem pro toto zpracování těchto osobních údajů je ustanovení čl. 6 odst. 1, písmene b GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy).

Za účelem jednoduché objednávky a k pozdější realizaci smlouvy ukládáme ve zkrácené formě (pseudonymizovaně) Vaše IP údaje a jméno a adresu poskytovatele internetového připojení.

Kromě toho u nás ukládáme za účelem realizace smlouvy i následující údaje: jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, informace o zakoupeném zboží a pseudonymizované údaje o Vaší kreditní kartě, pokud jste je dobrovolně uložili ve svém zákaznickém účtu. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné ke splnění smlouvy, popř. k realizaci předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR).

Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. K předávání údajů třetí straně nedochází, s výjimkou předávání údajů o kreditní kartě příslušným bankovním institutům/poskytovatelům platebních služeb za účelem odúčtování kupní ceny, námi pověřeným přepravním podnikům/zásilkovým podnikům za účelem doručení zboží a našim daňovým poradcům ke splnění našich povinností vyplývajících z daňového práva.

Při přerušení nákupní operace se údaje, které jsou u nás uložené, archivují v našem systému ještě 30 dnů, abychom Vám umožnili snadné pokračování nákupní operace.

V případě podnětu k uzavření smlouvy, popř. při uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po úplné realizaci smlouvy až do uplynutí našich platných garančních, záručních, promlčecích a zákonných archivačních povinností. Navíc tyto údaje používáme až do skončení případných právních sporů, při nichž jsou nezbytné jako důkaz.

Následující údaje navíc ukládáme po dobu deseti let až do uplynutí promlčecí lhůty týkající se možných nároků z titulu ručení za produkt: jméno, adresu, informace o nakoupeném zboží a datum nákupu.

Realizaci objednávky a s tím spojenou zákaznickou péči zajišťuje poskytovatel služeb ACL advanced commerce labs GmbH, Keplerstrasse 69, A-8020 Graz. Osobní údaje se ACL předávají výhradně za účelem realizace internetové objednávky.

Námi shromažďované údaje předáváme my, popř. ACL v rámci realizace smlouvy přepravnímu podniku pověřenému dodávkou, pokud to je k dodávce zboží nutné. V několika málo případech doručuje zboží přímo výrobce.

Pokud je to pro realizaci platby nutné, předáváme údaje námi pověřenému úvěrovému institutu.

 

 

5.       HERVIS SportsClub (https://www.hervis.cz/store/hervisclub)

Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů klubu „Hervis Sportsclub“, aby těmto členům mohly být poskytnuty zvláštní výhody (dny klubových nákupů, klubové slevy, klubové dobropisy, roční bonus) a aby navíc mohli dostávat informace o exkluzivních nabídkách.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození) a údaje o nákupech (získané výrobky, místo/datum nákupu, cena, částka slevy) se shromažďují výhradně ke splnění smluvních plnění v rámci Hervis SportsClubu (např. zejména k odúčtování ročního bonusu a zpracování dotazů zákazníků).

K elektronickému shromažďování údajů (přenos údajů z formuláře žádosti) a rozesíláním informací o ročním bonusu poštou nebo e-mailem využíváme společnost DIMAR CZ s.r.o. Vyšehradská 1349/2, 128 00, Praha 2. S touto společností jsme uzavřeli příslušnou dohodu týkající se zpracování údajů.

Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení čl. 6 odst. 1, písmeno b GDPR (zpracování je nezbytné k plnění smlouvy), popř. čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR (souhlas dotčeného se sběrem dat a zasíláním bonusových informací).

Vaše osobní údaje smažeme do 1 měsíce, jestliže o to výslovně požádáte. Pokud jste prostřednictvím zákaznické karty nakupovali (v prodejně nebo v internetovém obchodu), údaje související s takovými nákupy smažeme po uplynutí našich platných garančních, záručních, promlčecích a zákonných archivačních povinností.

6.       HERVIS Jobportal (https://jobs.hervis.com/ )

Na ochraně Vašich osobních údajů nám velice záleží, i když se prostřednictvím internetu ucházíte o místo u firmy Hervis. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů velice vážně a s údaji, které nám svěříte, zacházíme dle platných ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů velice důvěrně a zodpovědně. Bližší informace najdete na níže uvedeném odkazu https://jobs.hervis.com/osobniudaje/

Internetový portál poskytuje a technicky spravuje firma Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg. Tato firma není zapojená do managementu uchazečů. Byla s ní uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů?

Právním titulem pro toto zpracování osobních údajů je ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR (zpracování je nezbytné k plnění smlouvy).

7.       Použití cookies

Abychom zatraktivnili návštěvu naší internetové stránky a umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých místech naší internetové prezentace takzvané cookies. Jde o malé textové soubory uložené na Vašem koncovém přístroji, které prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají určitá nastavení a data k výměně s naším systémem.

Některé z cookies, které používáme, se po skončení relace prohlížeče, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, smažou (tzv. krátkodobé, sessions cookies). Jiné zůstávají na Vašem koncovém přístroji a umožnují nám rozpoznat při příští návštěvě Váš prohlížeč (dlouhodobé, persistent cookies).

Námi používané cookies neobsahují žádné osobní údaje, a tak se nedají přímo přiřadit k žádnému uživateli. Prosím, uvědomte si, že určité cookies se uloží už při otevření naší internetové stránky. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o uložení cookie informoval a abyste jednotlivě rozhodovali o jejich uložení, nebo abyste uložení cookie v určitých případech, nebo obecně vyloučili. Při zablokování cookies může být funkčnost naší internetové stránky omezená.

Níže najdete informace o cookies, které na Váš koncový přístroj ukládáme, a o možnostech nastavení Vašeho prohlížeče.

7.1.    Nezbytné cookies

Tyto cookies umožňují provoz naší internetové stránky. Patří k nim například cookies, s jejichž pomocí se můžete přihlásit do zákaznické oblasti, nebo něco vložit do nákupního košíku.

7.2.    Analytické / výkonové cookies

Tyto cookies umožňují sběr anonymizovaných údajů o uživatelském chování našich návštěvníků. Ty posléze vyhodnocujeme, abychom například zlepšili funkčnost internetové stránky a zobrazili Vám zajímavé nabídky.

7.3.    Funkční cookies

Tyto cookies se používají k určitým funkcionalitám naší internetové stránky, například k návrhu lepší navigace našimi internetovými stránkami, k zobrazení personalizovaných a relevantních informací (například „zájmově orientovaných reklamních inzerátů“).

7.4.    Targeting cookies

Tyto cookies evidují Vaši návštěvu na naší internetové stránce, místa, která jste navštívili, a odkazy, na které jste přešli. Tyto informace využijeme, abychom naši internetovou stránku a reklamu, která se Vám bude zobrazovat, přizpůsobili Vašim zájmům.

7.5.    Cookies třetích stran

Tyto cookies některých našich internetových partnerů pomáhají ztvárnit internetovou nabídku a naši internetovou stránku tak, aby pro Vás byla zajímavější. Proto se při Vaší návštěvě na naší internetové stránce ukládají na Váš počítač i cookies našich partnerských podniků. Jde o dočasné cookies, které se za stanovenou dobu automaticky smažou. Cookies partnerských podniků se zpravidla smažou za několik dnů nebo až do 24 měsíců, v jednotlivém případě i za několik let. Ani cookies našich partnerských podniků neobsahují žádné osobní údaje. Sbírají se pouze pseudonymizovaná data pod uživatelským ID. Tato pseudonymizovaná data nebudou nikdy sloučena s Vašimi osobními údaji.

7.6.    Jak mohu konfigurovat nastavení cookies v mém prohlížeči?

Správa nastavení cookies se v každém prohlížeči liší. Je popsána v nápovědě u každého prohlížeče, kde Vám vysvětlí, jak můžete nastavení cookies změnit. U jednotlivých prohlížečů je najdete na následujících odkazech:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-geht-s/

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

8.       Použití web bugs

Informace o atraktivitě naší internetové nabídky jsou pro nás velice důležité a pomáhají nám neustále optimalizovat naši internetovou stránku. Proto na našich stránkách používáme tzv. web bugs – webové signály (malé grafiky). Když se otevře stránka, internetový server nahraje a zaregistruje webový signál (web bug). Díky tomu můžeme sledovat, která místa na našich internetových stránkách naši zákazníci navštěvují, jak často, z jsou jakého regionu a jaké akce provádějí. Vaše IP adresa se při tom eviduje pouze ve zkrácené formě, takže v žádném případě není možná identifikace příslušného připojení. Identita návštěvníka tak zůstává anonymní.

9.       Retargeting a remarketing:

Tato internetová stránka využívá postup, při němž jsou uživatelé internetové stránky označeni a následně mají být osloveni s cílenou reklamou na jiných internetových stránkách (například naším internetovým obchodem). Naším cílem je možnost informovat co nejlépe naše uživatele o stejných nebo podobných produktech, o které se zajímali. Konkrétně jde o postupy prováděné následně.

9.1.    Google a Seznam.cz Re/Marketing Services:

Hervis používá na internetové stránce funkci Remarketing nebo Podobné cílové skupiny Google Inc. („Google“) a Seznam.cz, a.s. Prostřednictvím této funkce může poskytovatel internetové stránky oslovovat návštěvníky stránek cílenou reklamou tak, že pro návštěvníky internetové stránky poskytovatele vybírá personalizované zájmově orientované reklamní inzeráty, když navštíví jiné internetové stránky v síti Google Display nebo Sklik. K provedení analýzy využívání internetových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklamních inzerátů, využívá Google tzv. cookies. To znamená, že ukládá do prohlížečů návštěvníků internetové stránky malé soubory obsahující posloupnost čísel. Prostřednictvím této posloupnosti se evidují návštěvy internetové stránky a anonymizované údaje o využívání internetové stránky. Osobní údaje návštěvníků internetové stránky se neukládají. Když následně navštívíte jinou internetovou stránku v síti Google Display, zobrazí se Vám reklamy, které budou s největší pravděpodobností zohledňovat předtím zobrazené produkty a informační oblasti. Použití cookies ze strany Google můžete trvale deaktivovat tím, že kliknete na následující odkaz, stáhnete si nabízený doplněk (plug-in) a nainstalujete jej: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Alternativně můžete používání cookies třetími poskytovateli deaktivovat tak, že navštívíte stránku pro deaktivaci NAI (Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace k opt-outu (postup, kterým se jednotlivec může vyvázat z nežádoucí služby). Obsáhlejší informace týkající se služby Google Remarketing a prohlášení o ochraně dat firmy Google najdete na: http://www.google.com/privacy/ads/. Prohlášení o ochraně osobních údajů společností Seznam.cz naleznete zde: https://onas.seznam.cz/cz/smluvni-podminky.html.

9.2.    Google Double Click Cookie

Tato naše internetová stránka používá v rámci služby Google Analytics (viz níže) také takzvanou DoubleClick-Cookie, která umožňuje rozpoznání Vašeho prohlížeče při návštěvě jiných internetových stránek. Informace o návštěvě této internetové stránky vytvořené cookie se přenášejí na server firmy Google v USA, kde se ukládají. Aktivací IP anonymizace na této internetové stránce před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru se IP adresa krátí. Plná IP adresa se smí na server firmy Google v USA přenášet a krátit až tam jen ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa předávaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými daty firmy Google.

Google bude tyto informace využívat k sestavování statistických zpráv o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb ve spojení s užíváním internetové stránky. Google také případně předá tyto informace třetí straně, pokud to předepisuje zákon, nebo pokud třetí strana tyto data zpracovává z pověření firmy Google. Použití cookies společností Google můžete deaktivovat tím, že si vyvoláte nastavení reklam. Alternativně mohou uživatelé deaktivovat používání cookies třetími stranami tak, že otevřou stránku pro deaktivaci NAI (Network Advertising Initiative).

Instalaci cookies můžete zabránit i odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče, ale upozorňujeme na to, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky. 

9.3.    Google Tag Manager

Ke správě služeb souvisejících s reklamou orientovanou podle užívání stránek používáme navíc Google Tag Manager. Samotný nástroj Tag Manager je doména neobsahující cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj spíše zajišťuje aktivování jiných sledovacích značek, které za určitých okolností shromažďují data. Jestliže jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo deaktivaci cookies, platí tato deaktivace i pro všechny sledovací značky (například „Google Adwords“, „Double Click“ nebo také „Google Analytics“), které jsou implementované nástrojem Google Tag Manager.

Pokud chcete zabránit sběru dat prostřednictvím Google-Marketing Services, můžete k tomu použít možnosti nastavení Google a možnosti opt-out: http://www.google.com/ads/preferences

9.4.    Použití Google Adwords Conversion-Tracking

Používáme internetový reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords analytickou službu Conversion-Tracking.  Analytickou službu Google Conversion Tracking poskytuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud kliknete na inzerát zobrazený společností Google, na Vašem počítači se uloží cookies pro službu Conversion-Tracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tak k identifikaci osob.

Pokud navštívíte určitá místa naší internetové stránky a tato cookie ještě neztratila platnost, jak my, tak i Google poznáme, že jste klikli na inzerát a byli jste odesláni na tuto stránku. Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookies. Díky tomu není možné, aby cookies sledovaly zákazníky AdWords napříč internetovými stránkami.

Pokud kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, uloží se na vašem počítači cookie pro sledovací službu conversion tracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tak k identifikaci osob.

Informace shromážděné pomocí cookies slouží k vypracování statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro využívání služby conversion tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli odesláni na internetovou stránku označenou sledovací značkou pro conversion tracking. Nezískají však žádné informace, s jejichž pomocí by mohli identifikovat osobu uživatele.

Pokud si nepřejete zúčastnit se sledování, můžete využívání této služby zabránit tím, že deaktivujete ukládání cookies příslušným nastavením svého prohlížeče (možnost deaktivace). Poté nebudete zahrnováni do statistik sledovací služby Conversion Tracking. Bližší informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adresách: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

9.5.    Facebook Retargeting

Prostřednictvím společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) propagujeme tuto internetovou stránku na facebookové platformě. Při návštěvě naší internetové stránky je uložena cookie Facebooku, která prostřednictvím pseudonymizovaného cookie ID a na základě Vámi navštívených stránek umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Jako uživatel Facebooku můžete retargeting cookie deaktivovat prostřednictvím tohoto odkazu:

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads             

Alternativně můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o uložení cookies a jednotlivě rozhodovali o jejich přijetí, nebo přijetí cookie v určitých případech, nebo obecně vyloučili. Při nesouhlasu s umístěním cookie může dojít k omezení funkčnosti naší internetové stránky.

10.   Použití analytických nástrojů:

Na této internetové stránce se za účelem jejího ztvárnění v souladu s potřebami zákazníka a pro reklamní účely používají následující služby internetové analýzy.

10.1.Google Analytics:

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics, nabízenou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), a to k analýze využívání internetové stránky uživateli. Služba používá cookies – textové soubory ukládané na koncovém přístroji. Informace shromážděné prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Na této internetové stránce probíhá anonymizace IP. IP adresa uživatele se na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru krátí. Tímto zkrácením ztrácí Vaše IP adresa osobní charakter. Na základě smlouvy o zpracování dat, kterou provozovatel internetové stránky uzavřel s Google Inc., vyhodnocuje tato firma pomocí nashromážděných informací využívání internetové stránky a aktivity na ní a poskytuje služby spojené s využíváním internetu. 

Ukládání cookies na svém počítači můžete zabránit, pokud patřičně nastavíte svůj prohlížeč. Jestliže však Váš prohlížeč nepovolí ukládání cookies, nelze garantovat, že budete moci využívat všechny funkce této internetové stránky bez omezení.

Kromě toho můžete zasílání informací shromážděných prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google Inc. a jejich využívání zabránit, když si na následujícím odkazu stáhnete dostupný zásuvný modul prohlížeče a nainstalujete si jej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zde najdete další informace týkající se využívání dat společností Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10.2.Hotjar

Tato internetová stránka používá Hotjar, analytický software společnosti Hotjar Ltd. (Hotjar) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Díky tomuto softwaru je možné měřit na naší stránce chování uživatelů (kliknutí, pohyby myši, výšky rolování atd.) a vyhodnocovat je. Informace, které se o Vaší návštěvě na naší internetové stránce generují prostřednictvím tracking code a cookies se předávají v pseudonymizované nebo anonymizované firmě na server Hotjar v Irsku, kde se ukládají. Tento software jsme nakonfigurovali tak, že nemůže zpracovávat osobní údaje! Evidenci dat prostřednictvím Hotjar můžete zabránit, když kliknete na následující odkaz a budete se řídit informacemi, které tam najdete:

https://www.hotjar.com/opt-out

10.3.Criteo

Na této internetové stránce se v anonymizované formě pomocí technologie společnosti Criteo GmbH sbírají a ukládají informace o chování návštěvníků při jejich surfování po internetových stránkách. Tyto údaje se pak pomocí tzv. textových souborů cookie ukládají na Vašem počítači. Criteo analyzuje na základě algoritmu chování při surfování, a poté může zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných internetových stránkách (tzv. publisher). Tyto údaje se v žádném případě nedají použít k osobní identifikaci návštěvníka této internetové stránky. Shromážděná data se využívají výhradně ke zkvalitnění nabídky. K jinému využívání nebo předávání třetím stranám nedochází.

Další informace o technologii Criteo a o možnosti deaktivovat tuto technologii najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů u společnosti Criteo: www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie.

10.4.Webrocket

Za účelem analýzy nákupního a uživatelského chování zákazníků v internetovém obchodě Hervis využívá Hervis (dosadit přesnější název firmy) služby firmy Webrocket GmbH  (Turmburggasse 1/8, 1060 Wien). Tento dodavatel k tomuto účelu dostává přístupová práva ke čtení údajů získaných internetovou analýzou, které změřil, uložil a upravené poskytl k dispozici nástroj Google Analytics, který na našich stránkách používáme.

Na této internetové stránce obecně probíhá anonymizace IP adresy. Díky tomuto zkrácení se data nedají použít k osobní identifikaci návštěvníka. K analytickým účelům předáváme firmě Webrocket čísla objednávek (ID order) provedených v internetovém obchodě Hervis. Ta však nikdy není technicky schopná zjistit Vaši identitu. Na základě smlouvy o zpracování dat, kterou provozovatel internetové stránky uzavřel s firmou Webrocket, tato firma vypracuje analýzu nákupního a uživatelského chování, která se až znovu u nás propojí s u nás uloženými osobními údaji (jméno, příjmení, adresa, datum narození).

10.5.Wavemaker:

Tato internetová stránka využívá technologie společnosti Wavemaker GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13/6, 1030 Wien.

Do Vámi používaného prohlížeče je nainstalována cookie, která jej označí jednoznačným, ale neidentifikovatelným ID, které se vypočítává náhodně. Proto se z něj nedají vyvodit závěry o jiných identifikovatelných informacích, jako například jménu, adrese nebo telefonním čísle. Z Vaší IP adresy se vypočítá pouze poštovní směrovací číslo, z něž se přihlašujete na stránku, které však není vysledovatelné. Informace o uložených ID a samotná uložená ID se nepředávají třetím stranám, a tudíž se nemohou propojit s jinými osobními informacemi.

Bližší informace viz: https://www.wavemakerglobal.com/privacy/

10.6.AffiliateTracking Cookies:

Za účelem affiliate marketingu (= partnerský program s jinými podniky) využíváme technologie společnosti 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1, která provozuje webový portál PlnaPenezenka.cz.

Bližší informace viz:

https://www.plnapenezenka.cz/ochrana-osobnich-udaju

11.   Komentáře o sociálních sítích:

11.1.Facebook-Plugins    https://www.facebook.com/hervissports.cz/ a https://www.facebook.com/hervissportsclub/

Na našich internetových stránkách se používají zásuvné moduly (plugins) sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Tyto zásuvné moduly poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka To se mi líbí (Like) na naší stránce. Přehled modulů Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Tím společnost získá informace o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko To se mi líbí (Like) a jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete na svůj facebookový profil umístit odkaz na obsah našich stránek. Díky tomu Facebook dokáže bezprostředně přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah předávaných dat, ani způsob jejich využívání společností Facebook. Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů u společnosti Facebook na: https://www.facebook.com/policy.php

11.2.Instagram-Plugins  (https://www.instagram.com/Hervis.cz/)

Na naší internetové stránce používáme takzvané sociální zásuvné moduly (plugins) sociální sítě Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Zásuvné moduly jsou označeny logem Instagramu, například ve formě Instagramové kamery. Přehled o instagramových zásuvných modulech a jejich vzhledu najdete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Když otevřete stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojené k serverům Instagramu. Obsah zásuvného modulu se zašle ze společnosti Instagram přímo do Vašeho prohlížeče a začlení se do stránky. Díky tomu obdrží Instagram informaci, že Váš prohlížeč zobrazil některou ze stránek naší internetové prezentace, i když nemáte profil u společnosti Instagram nebo zrovna nejste ke službě Instagram přihlášeni. Tuto informaci Váš prohlížeč (včetně IP adresy) zašle přímo na server společnosti Instagram v USA, kde se uloží.

Pokud jste ke službě Instagram přihlášeni, může Instagram návštěvu naší internetové stránky bezprostředně přiřadit k Vašemu profilu na této mediální síti. Pokud dojde k interakci se zásuvným modulem, například když kliknete na tlačítko Instagramová kamera, příslušná informace bude zaslána přímo na server společnosti Instagram, kde se uloží. Tyto informace budou navíc zveřejněny na Vašem instagramovém účtu a zobrazí se tam Vašim kontaktům.

Účel a rozsah sběru dat a jejich dalšího zpracování a využívání společností Instagram a Vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí najdete v pokynech k ochraně osobních údajů u společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím naší internetové prezentace přímo k Vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z Instagramu odhlásit. Načítání zásuvného modulu Instagramu můžete zcela zabránit rozšířeními (add-ons) svého prohlížeče, jako je například „NoScript“ (http://noscript.net/).

11.3.Použití videí (Youtube)

Tato internetová stránka využívá k reklamě a přehrávání videoklipů zásuvný modul společnosti YouTube. Při tom se uplatňuje rozšířený modus ochrany dat, který podle údajů poskytovatele ukládá uživatelské informace až při přehrání videoklipu/videoklipů. Jakmile se začnou videoklipy nahrané na YouTube přehrávat, poskytovatel YouTube uloží do Vašeho přístroje cookie, aby shromáždil informace o Vašem uživatelském chování. Podle Youtube slouží kromě jiného k vytváření videostatistik, zlepšování uživatelské přívětivosti a zamezení zneužívání. Nezávisle na přehrání uložených videoklipů se při každém otevření této internetové stránky naváže spojení se sítí Google DoubleClick, což může vyvolat další zpracovávání údajů, které nemůžeme ovlivnit. Další informace o ochraně dat u YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů u poskytovatele: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12.   Zpravodaj

12.1.Obecně

Na naší internetové stránce a také při přihlášení klubu Hervis Sportsclub si můžete objednat zasílání našeho zpravodaje. S tímto zpravodajem dostáváte pravidelně aktuální informace o individuálních nabídkách (např. produktové informace, zvláštní nabídky, rabatové akce, výherní hry, akce). K jeho zasílání potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vás výslovný a dobrovolný souhlas s odběrem zpravodaje.

Jakmile se přihlásíte k odběru zpravodaje, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení přihlášky („double opt-in“).

Účel: Vámi oznámená e-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání objednaného zpravodaje HERVIS-Newsletter. Jméno a příjmení nám poskytujete dobrovolně. Díky tomu Vás však můžeme osobně oslovit.

Vámi dobrovolně sdělené údaje (například oslovení, jméno, příjmení, poštovní směrovací číslo) zpracováváme za účelem zasílání cílených informací, například

-          osobní oslovení ve zpravodaji (oslovení, jméno, příjmení)

-          segmentace zpravodaje podle regionu, abychom Vás informovali o otevření prodejen ve Vašem okolí, nebo o speciálních regionálních nabídkách (poštovní směrovací číslo)

-          předávání informací (např. aktuálních nabídek) o Vaší nejbližší pobočce firmy Hervis

12.2.Retargeting - Zpravodaj

Abychom náš zpravodaj mohli přizpůsobit Vašim potřebám, analyzujeme – na základě Vašeho nákupního a uživatelského chování – Vaše údaje za účelem další optimalizace našich reklamních opatření. K tomu používáme cookies, které uloží Vámi vybrané odkazy, a případně je dále sledují (retargeting). Tento postup jsme již vysvětlili v části „Cookies”. Díky tomu dostáváte především informace, které odpovídají Vašim skutečným zájmům. S Vaším souhlasem k zasílání zpravodaje prohlašujete, že s tímto postupem souhlasíte. Samozřejmě máte možnost označením příslušného odkazu na konci zpravodaje do budoucna s tímto postupem nesouhlasit.

12.3.Rozesílání zpravodaje

K rozesílání zpravodaje využíváme technické systémy a software firmy Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wien. Dává nám k dispozici technické know-how („platformu“), ale nemá žádný přístup k osobním údajům.

Jako právním titulem pro zpracování Vaší e-mailové adresy je Váš souhlas.

Máte právo svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Vaším odvoláním však není dotčena právoplatnost zpracování, k němuž docházelo na základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání. K prohlášení Vašeho odvolání klikněte, prosím, na odhlašovací odkaz v příslušném zpravodaji, nebo se obraťte na firmu Hervis (kontaktní údaje na konci našeho prohlášení o ochraně dat, e-mailová adresa: gdpr@hervis.cz).

Zpracování Vašich dobrovolně poskytnutých údajů a sběr údajů k měření výkonnosti má oporu v oprávněných zájmech firmy HERVIS (marketingové účely).

Po odhlášení zpravodaje bude HERVIS nadále archivovat Vaše prohlášení o souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR – tedy na základě oprávněného zájmu). Oprávněný zájem společnosti Hervis spočívá v nezbytném zdokumentování Vámi uděleného souhlasu coby důkazního prostředku.

Svoje údaje poskytujete firmě HERVIS dobrovolně, bez zákonných nebo smluvních závazků. Zpracování Vaší e-mailové adresy je však nezbytné, aby bylo možné zpravodaj rozesílat. Důsledkem neposkytnutí e-mailové adresy je, že Vám firma HERVIS nebude moci zpravodaj posílat.

Ukládání /smazání

Vaše odhlášení zpravodaje se automaticky zaznamená do databáze zpravodaje. Důsledkem je, že od okamžiku Vašeho odhlášení už nebudete zpravodaj dostávat. Definitivní smazání Vašich údajů bude provedeno do jednoho měsíce ode dne Vašeho odhlášení, pokud tomu nebrání zákonné archivační povinnosti. 

12.4.emarsys Predict

Za účelem analýzy míry otevření zpravodaje, kliknutí a okamžitého opuštění zpravodaje (abonenty zpravodaje) využíváme nástroj emarsys Predict společnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wien („emarsys“). Do tohoto nástroje se následující údaje v pseudonymizované formě přenášejí a vyhodnocují se (oslovení, titul, jméno, adresa, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa). Až výsledek tohoto vyhodnocení propojujeme v našem systému s osobními údaji, které jsou u nás uložené. Poté od nás dostáváte – pokud jste s tímto postupem výslovně souhlasili – personalizované zpravodaje, tj. zpravodaje přizpůsobené Vašim zájmům.

1.       Vaše práva:

Máte právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), na jejich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a právo vznést námitku (čl. 21 GDPR). Pokud jste udělili zvláštní souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli s účinkem do budoucnosti odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu dat nebo Vaše nároky v oblasti ochrany dat jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového orgánu. V České republice je takovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jako uživatel této webové stránky máte právo na bezplatnou informaci o svých uložených údajích i právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů.

V případě dotazů na získávání, zpracovávání nebo používání svých osobních údajů nebo při požadavcích na informace, opravu, zablokování a výmaz údajů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu: gdpr@hervis.cz nebo info@hervis.cz.

2.       Zastihnete nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Hervis Sport a móda, s.r.o,
Nákupní 389/2
102 00 Praha 10-Štěrboholy
Tel.: +800 200 201
E-Mail: info@hervis.cz

Hervis Sport a móda, s.r.o,
IČO: 25607626
DIČ: CZ25607626
Sídlo společnosti: Salzburg
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Jednatelé: Gerhard Bradler, Roland Biladt

Stav: květen 2018

 

14 dní na vrácení peněz
14 dní na vrácení peněz
Bezplatné vrácení zboží
Bezplatné vrácení zboží
100% Ochrana osobních údajů
100% Ochrana osobních údajů
Zdarma na prodejnu
Zdarma na prodejnu
Zpět nahoru Zpět nahoru